2018-2019 Akademik Yılında Kapatılan Öğrenci Kulüpleri Hakkında

2017-2018 Akademik yılı boyunca herhangi bir etkinlik düzenlemeyen, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştirmeyen bunlara ek olarak hazırlamakla yükümlü oldukları kulüp defterleri ve toplantı tutanaklarını tarafımıza teslim etmemiş 20 öğrenci kulübü  hakkında;

“Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi;

Madde-23

a)Talep edilen belgelerin zamanında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilmemesi,

c)Kulübün olağan genel kurulunu toplamaması”  hükümleri  gereğince  kapatılma  kararının  alınmıştır. 

Madde-24  gereğince  kapatılan kulüplerin mal varlığının rektörlüğe devredilecektir.

Faaliyetlerine son verilen öğrenci kulüpleri için;

2017-2018 Akademik Yılı Kapatılan Öğrenci Kulüpleri