REVİZE/REVISED Mezuniyet Töreni Duyurusu / Anouncement of Graduation Ceremony

Değerli Altınbaş Üniversitesi Öğrencileri,

2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 29 Haziran 2019 Cumartesi günü TİM SHOW CENTER’ da gerçekleşecektir. Cübbe dağıtımı, Tören Provası ve Mezuniyet Töreni’ne ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır. 

Tören saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Tören saatlerinin son şekli aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize sunarız,

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ

2018 – 2019  MEZUNİYET TÖRENİ

Tarih: 29 Haziran 2019 Cumartesi

Yer: TİM Show Center

  • MEZUNİYET TÖRENİ 3 GRUP HALİNDE YAPILACAKTIR. TÖREN SAATLERİ VE GRUP DAĞILIMI AŞAĞIDADIR:

MEZUNİYET TÖRENİ SAATLERİ

I.GRUP    10:30 – 13:30
Akademik Birim
Fen Bilimleri Enstitüsü
Meslek Yüksek Okulu
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 II.GRUP  15:00 – 17:30 
Akademik Birim
Eczacılık Fakültesi
Tıp Fakültesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
III.GRUP 19:00 – 21:30
Akademik Birim
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İşletme Fakültesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

CÜBBE DAĞITIMI (20 Mayıs – 15 Haziran 2019)

Mezuniyet Törenine katılacak öğrencilerimizin 20 Mayıs – 15 Haziran 2019 tarihleri arasında aşağıda belirtilen dağıtım noktalarından cübbelerini almaları gerekmektedir.

*15 Haziran 2019 cübbe dağıtımı için son gündür. Bu tarihten sonra ve tören günü kesinlikle cübbe dağıtımı yapılmayacaktır.

**Yalnızca 15 Haziran’a kadar cübbesini teslim alan öğrencilerimizin ismi sahne ekranında görüntülenecektir.

Cübbe Dağıtım Noktaları

1. Bakırköy Yerleşkesi – Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ofisi (3. Kat)

     – Eczacılık Fakültesi Öğrencileri

     – Tıp Fakültesi Öğrencileri

     – Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu Öğrencileri

2. Gayrettepe Yerleşkesi – Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ofisi (B1. Kat)

     – Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğrencileri

     – Hukuk Fakültesi Öğrencileri

     – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğrencileri

     – Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencileri

3. Mahmutbey Yerleşkesi – Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Ofisi ( A Blok 0. Kat)

     – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğrencileri

     – Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri

     – Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrencileri

TÖREN PROVASI (28 Haziran 2019 Cuma)

  • Provaya tüm mezunlarımızın katılımı zorunludur. 

28 HAZİRAN 2019 PROVA GÜNÜ PROGRAMI:

I.GRUP              10:00 – 11:00

II.GRUP            11:00 – 12:00

III.GRUP           13:00 – 14:00

Mezuniyet Töreni Programı (29 Haziran 2019 Cumartesi)

Dear Altınbaş University Students,

Please find below the details about the Graduation Ceremony for Academic Year 2018-2019 to be held at TIM SHOW CENTER on Saturday, 29 June  2019.  

There has been changes at ceremony hours. Please find the current ceremony hours for each group below.

For your information,

Health, Culture and Sports Office

ALTINBAŞ UNIVERSITY

2018 – 2019 GRADUATION CEREMONY

Date: Saturday, June 29th, 2019

Venue: TİM Show Center

  • GRADUATION CEREMONY WILL BE HELD FOR THREE STUDENT GROUPS. CEREMONY SCHEDULE AND GROUP INFO ARE AS FOLLOWS:

GRADUATION SCHEDULE

1ST GROUP    10.30AM – 1.30PM
Academic Unit
Graduate School of Science and Engineering
Vocational School
School of Engineering and Natural Sciences
2nd GROUP 3.00PM – 5.30PM 
Academic Unit
School  of Pharmacy
School of Medicine
Vocational School of Health
3RD GROUP 7.00PM – 9.30PM
Academic Unit
School of Fine Arts and Design
School of Law
School of Economics, Administrative and Social Sciences
School of Business Administration
Graduate School of Social Sciences

CAP & GOWN DISTRIBUTION (May 20- June 15, 2019)

All students to attend the Graduation Ceremony are required to be present at the following venues on May 20 – June 15, 2019 to receive their caps and gowns.

*Deadline for cap & gown distribution is June 15, 2019. Please be advised that no caps and gowns will be distributed after the deadline.

** *Only the names of students, who picked up their graduation caps & gowns until June 15, will be displayed on the stage screen

1.Bakırköy Campus – Health, Culture and Sports Office (3rd floor)

  • School  of Pharmacy Students
  • School of Medicine Students
  • Vocational School of Health

2. Gayrettepe Campus – Health, Culture and Sports Office (B1st Floor)

     – School of Fine Arts and Design Students

     – Law School Students

     – School of Economics, Administrative and Social Sciences Students

     – School of Business Administration

     – Graduate School of Social Sciences

3. Mahmutbey Campus – Health, Culture and Sports Office (Building A, Ground Floor)

– School of Engineering and Natural Sciences Students

      – Vocational School Students

      – Graduate School of Science and Engineering Students

GRADUATION CEREMONY REHEARSAL (Friday, June 28th, 2019)

All graduating students are required to attend the rehearsal.  

JUNE 28TH, 2019 REHEARSAL SCHEDULE:

1ST GROUP       10.00AM – 11.00AM

2ND GROUP       11.00AM – 12.00PM

3RD GROUP       01.00PM – 2.00PM

Graduation Ceremony Program (Saturday, June 29, 2019)