Öğrenci Konseyi – Yönetim Kurulu

Sevgili Öğrencilerimiz,

2019 – 2020 Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, kullanılan oylar sonucunda aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Altınbaş Üniversitesi 
2019 – 2020 Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
Konsey Başkanı Süleyman Kilci
Konsey Başkan Yardımcısı Ezgi Ortatepe
Konseyi Genel Sekreteri Abdurrahim Cemal Kökce
Sayman İsmail Titiz
Dış İlişkiler Sorumlusu Şeyhmus Özmen
Halkla İlişkiler Sorumlusu Sinan Çevik
Çalışma Grupları Sorumlusu Taha Göktuğ
Eğitim Sorumlusu Afra Tepe
Sağlık, Kültür ve Spor Sorumlusu Burak Ergün