MASA TENİSİ TURNUVASI 2019-2020 / PING PONG TOURNAMENT

Değerli Öğrencilerimiz,

Masa Tenisi Turnuvası başvuruları başlamıştır.

Başvuru/Apply to:

Başvuru formları için Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi’ni ziyaret edebilirsiniz.

For application forms, please visit Department of Health, Culture and Sports

Turnava Tarihi: 24 Aralık 2019

Date of Tournament: December 24,2019

Son Başvuru Tarihi / Application Deadline: 19 Aralık 2019 saat: 13:00

December 19, 2019 at 13.00