Sağlık Hizmetleri Yönergesi Yenilendi

Sevgili Öğrencilerimiz

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri yönergesi yenilenmiştir.

İlgili güncellemeye göre, SHB tarafından düzenlenen raporlar ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hastane ve sağlık kuruluşlarından alınan raporlar gerçeli sayılacaktır.

Öğrencilerimiz,, ilgili sağlık kuruluşlarından aldıkları raporları, raporun bitiminden sonra en fazla beş iş günü içeriside kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul/enstitü sekreterliklerine teslim edilmek zorundadır.

Yönergeye ilişkin ayrıntılı bilgiler için ekteki Yönerge belgelerini inceleyebilirsiniz.

Saygılarımla.

Dear Students,

Altınbaş University Directive for Student Health Services has been amended.  

According to the amendment, the medical certificates issued by the Health, Culture and Sports Office, hospitals and other healthcare organizations contracted with the Social Security Institution will be deemed valid.

Students are required to submit the medical certificates provided by a healthcare institution to their respective undergraduate/graduate/vocational school secretary’s office within a maximum of five business days after the certificate’s expiry date.  

Please refer to the attachment for further details.

Sincerely,