İNTERNET BAĞIMLILIĞI HK

İNTERNET BAĞIMLILIĞI

            İnternet kullanımı, bilgiye daha hızlı erişim ve alternatif yollardan iletişim kurma imkanı sağlaması sebebiyle, son yıllarda oldukça artmıştır. Resmi/özel hizmet kurum işlemlerinden eğitici içeriklere, takım/bireysel oyunlardan sosyal etkileşime kadar pek çok alanda hazırlanan web içerikleri ve uygulamalar sayesinde, kullanıcı sayısı da giderek artmaktadır. Ayrıca, cep telefonu/tablet gibi cihazlardan kolayca internet erişimine ulaşılması, internet kullanım sıklığını da arttırmıştır.

            İnternete erişimin kolaylaşması gündelik hayatın bir parçası haline gelmesi kadar, internet üzerinde harcanan vaktin kontrol edilememesi, buna bağlı olarak gündelik işlerin aksaması, sosyal/akademik alanlarda gerileme gibi sorunların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Özellikle gençler ve öğrenciler, hem internete kolay erişebildikleri için hem de interneti daha çok oyun oynamak/sosyal iletişim kurmak amaçlı kullandıkları için internet bağımlılığı geliştirme konusunda risk grubu olarak değerlendirilmektedirler.

İnternetin bağımlılık haline geldiğinden söz edilebilmesi için;

  • İnterneti kullanma isteğinin önüne geçilememesi,
  • İnternet üzerinde planlanandan daha fazla zaman geçirilmesi,
  • İnternet kullanılmadığında yoksunluk belirtileri gösterilmesi (huzursuzluk, aşırı sinirlilik, saldırganlık vb.),
  • İnternet kullanımı yüzünden sosyal çevreyle (aile, okul, iş) ilişkilerin zayıflaması, uyku/yemek gibi temel ihtiyaçların ve başka sorumlulukların ihmal edilmesi,
  • İnternet kullanımını azaltma girişimlerinin başarısız olması,
  • İnternetin sorunlardan ya da olumsuz duygulardan kaçınmak için kullanılması,

gibi durumların en az birkaç hafta süreyle ortaya çıkması ve kişinin günlük işlevselliğinin bozulmaya başlaması beklenir (1,2).

İnternet ortamında fikir ve düşüncelerin serbestçe ifade edilme ihtiyacı, sosyalleşme ihtiyacı, grup oyunlarına/grup mesajlarına dahil olarak aidiyet hissetme ihtiyacı, kumar oynayarak kazanma/güçlü hissetme ihtiyacı, fazlaca bilgiye ulaşabilme ihtiyacı gibi durumların aşırı internet kullanımını ortaya çıkarabilecek sebepler olduğu fark edilmiştir (2). Bu sebepler doğrultusunda bağımlılık kavramı yeniden değerlendirildiğinde, aslında internetin sunduğu içeriğe karşı gelişen bir bağımlılığın ortaya çıktığı görülmektedir. Ulaşılan içerik kişinin hangi noktada hissettiği eksikliği karşılıyorsa, aslında bağımlılığı ortaya çıkaran ve çözüm üretilmesi gereken sebep odur, internet burada bir araç haline gelmektedir. 

Özellikle evinden uzak üniversite gören ve çevre değişikliği yaşayan öğrencilerde, yeni ortama uyum süreci ve yalnızlık hislerinin getirdiği olumsuz duygulardan kaçınmak ya da duygularla baş edebilmek için, internetin yoğun kullanımı bir araç haline gelmiştir (3). İnternet üzerinden gerçekleştirilen aktivitelerle eksikliği giderilmeye çalışılan ihtiyaçlar ya da süregelen problematik durumlar için, gerçek hayat içinde çözüm aramaya çalışmak, bağımlılığı azaltma konusunda işlevsel bir yöntem olacaktır.

            Bağımlılığı düşündüren belirtiler gözlemlendiğinde, kişilerin destek alabilecekleri bir uzmana yönlendirilmeleri çözüm açısından ilk adım olacaktır. Eğer yukarıda bahsedilen belirtileri kendinizde gözlemliyorsanız, internete girerken hangi ihtiyacınızı karşılamayı bekliyorsunuz, bunun üzerine düşünebilir, ya da birimimizden randevu talep ederek sorunun çözümüne ilişkin destek alabilirsiniz.

                                                                                                          Klinik Psikolog

                                                                                                          Elif Tuğçe ÇOLAKOĞLU

Kaynaklar

  1. Ümmet, D., Ekşi, F. (2016). Türkiye’deki Genç Yetişkinlerde İnternet Bağımlılığı: Yalnızlık ve Sanal Ortam Yalnızlık Bağlamında Bir İnceleme. Addicta, The Turkish Journal on Addictions, 3(1), 31-55.
  • Balcı, Ş, Gülnar, B. (2009). Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı ve İnternet Bağımlılarının Profili. Selçuk İletişim, 6 (1), 5 – 22.
  • Durmuş, H., Günay, O., Yıldız, S., Timur, A., Balcı, E., Karaca, S. (2018). Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Üniversite Yaşamı Boyunca Değişimi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19. 1. 10.5455/apd.285466.
%d blogcu bunu beğendi: