2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Öğretime İlişkin Kararlar Hk.

Altınbaş Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Öğretime İlişkin Kararlar

Kıymetli Altınbaş Üniversitesi mensupları

Öğrencilerimizin gelişimi, sağlığı ve geleceği için korona virüsle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Bununla beraber,

COVID- 19 küresel salgını ile mücadelede hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek için aşı olmanın önem ve faydalarının da inkâr edilemez bir gerçek olduğu muhakkaktır. Bu nedenle, yeni eğitim-öğretim yılına sağlık ve güven içerisinde başlayabilmemizin de teminatı olacak aşı, kendimizi ve sevdiklerimizi korumanın tek yolu olarak görülmektedir.

Bu kapsamda, Üniversitemiz Yönetimince, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ön lisans, lisans ve lisansüstü programların yürütülmesine ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

1.   Tüm öğretim düzeylerinde teorik ve uygulamalı dersler yüz yüze öğretim modeliyle yapılacaktır. Bununla birlikte fiziki olanakların salgın şartları çerçevesinde en verimli şekilde kullanılabilmesi için programların niteliği ve derslerdeki öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak akademik birimlerin kararları doğrultusunda programların müfredatlarında yer alan derslerin %40’ını kapsayacak şekilde uzaktan eğitim yöntemi kullanılacaktır. 

2.     Tüm öğretim düzeylerinde yer alan dersler için, gerekli öğretim materyallerinin Altınbaş Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi’ne yüklenilmesine devam edilecektir.

3.    Projeli dersler ve atölye dersleri gibi doğrudan sınavı yapılamayacak dersler dışındaki tüm derslerin final ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılacaktır.

4.   Yüz yüze öğretim şekliyle yapılacak olan derslerde; salgının seyri ve dersin niteliği doğrultusunda ilgili akademik birimin kararı çerçevesinde seyreltilmiş ve/veya şubeleştirilmiş öğretim modelleri kullanılabilecektir.

5.   Yüz yüze yapılacak olan derslerde, dersliğin fiziki yapısı ve derse katılan öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak ders süresi 35 dakika olacak şekilde, 25 dakika ara verilerek gerekli hijyen ve havalandırma koşulları sağlanarak yapılacaktır.

6.   Öğrencilerin kampüs alanlarına HES Kodları ile giriş yapmaları ve aşı sertifikalarını hazır bulundurmaları gerekmektedir. Buna göre öğrencilerimizin kampüse girmek istediği tarihten en az 15 gün önce ikinci doz aşıyı yaptırmış olmaları veya en fazla 72 saat önceden alınmış negatif sonuçlu PCR Testini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Üniversite personelinin en az iki doz aşı olması zorunludur. Kapalı ortamlarda öğrenci ve personelin maske takması zorunlu olup, hijyen ve mesafe kuralına dikkat edilecektir.

7.    Tüm birimlerin, laboratuvar, klinik uygulama, intern ve stajyer uygulamaları ile atölye çalışmaları gerekli olan sağlık önlemleri alınarak yüz yüze yapılacaktır.

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü