2021-2022 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMLERİ ADAY BAŞVURU ŞARTLARINI SAĞLAYAN ÖĞRENCİLER

Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz 2021-2022 Öğrenci Konseyi Seçimleri, ilgili yönetmelik çerçevesinde 24 Kasım 2021 Çarşamba saat 09.00-16.00 arasında SİS üzerinden yapılacaktır. Oy kullanma kılavuzu Seçim Kurulu tarafından üniversitemiz duyurular sayfasında ilan edilecektir.

Yapılan incelemeler sonucunda aday başvuru şartlarını sağlayan bölüm/program temsilcisi adayları aşağıda sunulmuştur.  Öğrenci Konseyi Seçimleri kapsamında aday listesine itiraz 15 Kasım 2021 Pazartesi saat 15.30’da sona erecektir.

Yapılan incelemeler sonucunda aday başvuru şartlarını sağlayan bölüm/program temsilcisi adayları aşağıda sunulmuştur.  Öğrenci Konseyi Seçimleri kapsamında aday listesine itiraz 15 Kasım 2021 Pazartesi saat 15.30’da sona erecektir.