2021-2022 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMLERİ,, BÖLÜM/PROGRAM TEMSİLCİLERİ KESİN ADAY LİSTESİ

Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz 2021-2022 Öğrenci Konseyi Seçimleri, ilgili yönetmelik çerçevesinde 24 Kasım 2021 Çarşamba saat 09.00-16.00 arasında SİS(sis.altinbas.edu.tr) üzerinden yapılacaktır. Oy kullanma kılavuzu Seçim Kurulu tarafından üniversitemiz duyurular sayfasında ilan edilecektir.

Aday itiraz süreci boyunca gelen itirazlar değerlendirilerek öğrenci konseyi bölüm- program temsilciliği adaylığı uygun bulunan öğrencilere yönelik Kesin Aday Listesi aşağıda sunulmuştur. Öğrenci Konseyi Seçimleri kapsamında adayların Propaganda Süreci(aday tanıtım süreci)  16 Kasım 2021  09.00’da başlayarak 23 Kasım 2021 saat17.00’a kadar devam edecektir.

Aday Tanıtım Döneminde adaylar yalnızca kendi tanıtımlarını yapabilir, diğer adaylar hakkında lehte veya aleyhte propaganda yapamazlar. Adayların kendi tanıtımları gerçekçi ve üniversite ile ilintili olmalı, tanıtım yaparken kullanılan dile özen gösterilmelidir. Uygun olmayan içerik ve biçimde tanıtım yapan adayların adaylıkları Seçim Kurulu tarafından iptal edilebilecektir.