Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrenci Konseyi, Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimleri Hk

Sevgili Öğrencilerimiz,

13.06.2020 tarih ve 31154 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanıp yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” çerçevesinde 2021-2022 akademik yılı Öğrenci Konseyi Bölüm/Program Temsilciliği seçimleri gerçekleştirilmiştir. Ancak Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü özelinde yapılan değişiklik sebebiyle Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü için yeniden aday başvuruları alınacak ve online seçim gerçekleştirilecektir. Başvuru şartları ve başvuru formu aşağıda iletilmiştir.

Aday Başvuru Formu: https://forms.office.com/r/CFzErMigFW

Aday Öğrenci Başvuru Şartları

  • İlgili fakülte/ yüksekokul veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrencisi olması*,
  • Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
  • Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
  • Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
  • Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
  • Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2.75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,
  • Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrenci Konseyi Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçim Takvimi

Aday Başvurusu20–25 Ocak 2022 saat: 14.00
Aday Listesinin İlanı25 Ocak 2022 saat: 15.00
Aday Listesine İtiraz25 Ocak 2022 saat: 15:00-16.00
Kesin Aday Listesinin İlanı25 Ocak 2022 saat: 17:00
Online Seçim Günü26-27 Ocak 2022 saat: 09:00
Seçim Sonucunun İlanı27 Ocak 2022 saat: 11:00
Seçim Sonucuna İtiraz27 Ocak 2022 saat: 12:00-14:00
Kesin Seçim Sonucunun İlanı27 Ocak 2022 saat: 16:00